Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
60
Số tầng:
27
Số căn:
549
Quy mô:
420 Ha
Mật độ xây dựng:
18.8%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:60Số tầng:27
Quy mô:420 HaMật độ xây dựng:18.8%
Số căn hộ:549Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:60
Số tầng:27
Quy mô:420 Ha
Mật độ xây dựng:18.8%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:
3